Nová technológia by mohla „zničiť“ toxické chemikálie nachádzajúce sa v pitnej vode

Skupina štyroch spoločností sa snaží zabezpečiť, aby chemikálie, nazývané aj PFAS, neboli večné.

Inovátori používajú tlak a vysoké teplo na zničenie látok v odpadových vodách skôr, ako toxíny môžu ublížiť ľuďom.

Toto úsilie je prezentované vo Wyomingu v Michigane, kde Heritage-Crystal Clean využíva dômyselný systém na „zničenie“ škodlivých látok, označených ako „navždy“, pretože ich degradácia trvá dlho.

Michigan Live podrobne opísal proces, ktorý sa odohráva v zariadení na spracovanie odpadu Crystal Clean. Toto úsilie zahŕňa vstup od spoločností Allonnia, EPOC Enviro a Revive Environmental nazvaného PFAS Annihilator.

Proces sa začína odobratím tekutého odpadu zo skládok a oddelením večných chemikálií. Po zhromaždení sa koncentrovaná toxická odpadová voda prepraví do zariadenia Annihilator spoločnosti Revive, ktoré sa zmestí do dvoch prepravných kontajnerov. Michiganské zariadenie spoločnosti Crystal Clean dokáže spracovať 500 galónov (necelých 1900 l) denne. Chemický odpad sa pred odoslaním do zariadenia Annihilator spracuje špeciálnou penou, ktorá pomáha koncentrovať PFAS. Spracovanie stojí približne 15 až 40 centov za galón.

Proces, pri ktorom sa využívajú odborné znalosti každej zo zúčastnených spoločností, má obchodný názov 4never. Technický názov spracovania je superkritická oxidácia vody. Stručne povedané, teplo a tlak transformujú odpadovú vodu do stavu na pomedzí kvapalného a plynného, uvádza sa na webovej stránke spoločnosti Revive. Tento proces umožňuje, aby sa silné chemické väzby, ktoré držia večné chemické látky pohromade, rozpadli.

Teplota dosahuje až 700 stupňov a je kombinovaná s tlakom 2240 kg/cm2. Výsledkom procesu je neškodná voda, ktorú možno poslať späť do mestských čistiarní odpadových vôd a nakoniec do životného prostredia. Zničenie PFAS trvá zhruba minútu. Na tomto  procese sa pracovalo približne päť rokov. Hoci na svoju činnosť vyžaduje prísun elektrickej energie, časť energie, ktorá vzniká chemickými reakciami pri samotnej prevádzke sa dá recyklovať. Crystal Clean má k dispozícii 11 takýchto zariadení. Spoločnosť Revive dúfa, že sa jej podarí rozbehnúť výrobu a tento rok ich vyrobí až 25.